Nota prawna

Autorzy serwisu http://tulalip.com.pl/ dokładają wszelkich starań aby informacje zawarte w serwisie były aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym. Zaznaczamy, iż wszystkie artykuły zamieszone na tej domenie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym.

Następstwa wykorzystania informacji zawartych w serwisie nie mogą być źródłem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Autorów strony.

Właściciel strony ostrzega, że kopiowanie treści strony w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania jego pisemnej zgody będzie uznane za łamanie praw autorskich i prawnie ścigane.

Z poważaniem Administrator serwisu http://tulalip.com.pl/