Petycje przez internet.

Petycje przez internet są najlepszym sposobem wyrażania potrzeb obywatelskich. użytkownicy podpisują różne wzory petycji, aby móc naprawić lokalne środowisko na lepsze. Są to takie dokumenty, które potrzebują angażu nie tylko właściciela, ale również całej rzeczy odbiorców. Możemy mówić, że sukces petycji zależy nie tylko od jej propagatora, ale też całej wspólnocie. Udostępnianie odbywa się na wiele sposobów, wszystko zależy od popularności. Petycje można podzielić na conajmniej kilka, tzn. zasięg lokalny, globalny, techniczny i liczebnościowy. Każdy z nich ma swoje zadanie, swój rolę, swoje wady i zalety. truno zaopiniować samą wartość merytoryczną w/w petycje obywatelskie, ważne jest raczej samo przeznaczenie. Wiele z nich osiąga powodzenie po długim okresie zbierania podpisów, inni zaś po krótkim czasie popularyzacji. Każda z petycji online ma swojego adresata i ilość podpisów, które są wymagane, aby petycja została zauważona.

Dodaj komentarz