Przy okazji wyjazdu na narty lub snowboard warto zapoznać się ze zmi…

Tania pożyczka przez internet

Przy okazji wyjazdu na narty lub snowboard warto zapoznać się ze zmianami w przepisach, które od tego roku obowiązują osoby przebywające na stokach narciarskich. Dotyczą one aż  15% Polaków w wieku powyżej 15 roku życia. Tyle osób uprawia w Polsce narciarstwo.

Celem zmiany przepisów jest zwiększenie bezpieczeństwa. Warto przy tej okazji przypomnieć, jakie konsekwencje prawne może mieć nieprzestrzeganie nowych przepisów, a także jak spożywanie alkoholu wpływa w razie wypadku na wypłatę odszkodowania.

Bez alkoholu

Zgodnie z nowymi zapisami zabronione jest uprawianie narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Zarządzający terenem narciarskim może odmówić wstępu lub nakazać opuszczenie stoku osobie nietrzeźwej. Ponadto za jazdę w takim stanie grozi kara grzywny nawet do 5 tysięcy złotych. Wg badań zrealizowanych przez towarzystwo ubezpieczeń Link4 do spożywania alkoholu na stoku przyznało się blisko 20% narciarzy (badanie Barometr Link4 zrealizowano w połowie stycznia 2012 r..

– Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz przepisów prawa jest bardzo istotne dla firmy ubezpieczeniowej, która z zasady promuje wszelkie działania prewencyjne w interesie wszystkich ubezpieczonych – mówi Bartosz Kwieciński – ekspert ds. ubezpieczeń Link4.

W ogólnych warunkach polis turystycznych oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe w Polsce znajdziemy standardowe zapisy mówiące o tym, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków za szkody powstałe pod wpływem alkoholu, zażycia narkotyków albo innych środków odurzających.

W takich przypadkach nie możemy także liczyć, że firma ubezpieczeniowa pokryje koszty organizacji pomocy oraz koszty świadczeń medycznych. Podobne wyłączenia dotyczą także ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, czy ochrony prawnej, które bardzo często stanowią integralną część polisy turystycznej.

Stosunkowo niedrogie ubezpieczenia turystyczne są niezbędne podczas wyjazdu, ponieważ chronią nas w razie nieprzewidzianych zdarzeń, tak w Polsce jak i za granicą, tyle tylko, że nie działają, jeśli wypadkowi ulegniemy pod wpływem alkoholu.

Koniecznie w kasku

Warto także zwrócić uwagę, że zgodnie z nowymi przepisami, osoba uprawiająca narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim, do ukończenia 16 roku życia, musi używać kasku ochronnego. Nieprzestrzeganie tego przepisu przez osoby sprawujące opiekę lub nadzór nad małoletnimi na stoku również zagrożone jest karą grzywny.

Badanie „Barometr Ubezpieczeniowy Link4” zrealizowane zostało metodą wywiadu bezpośredniego, w połowie stycznia 2012 roku, przez instytut badawczy IPSOS, na reprezentatywnej próbie 1010 mieszkańców Polski w wieku powyżej 15 lat.

Źródło: Link4

http://pozyczki-internetowe-24.pl